UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” GALATI

FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELOR

DEPARTAMENTUL DE ACVACULTURA, STIINTA MEDIULUI SI CADASTRU